Mekinje
grad
12.stoletje
Kamnik,Mekinje
izginuli objekt

Grad Mekinje (Minkendorf) je bil sprva last vitezov Mekinjskih in nato gospodov Gallenbergov. Grad je posredno omenjen že okoli leta 1143. Sredi 13. stoletja se je v Mekinje priženil eden od vitezov Gallov z Gamberka in tam ustanovil stransko linijo rodbine, ki se je imenovala po Mekinjah in Gallenbergu. Grajsko poslopje, so leta 1491 porušili Turki, a so ga obnovili. V drugi polovici 17. stoletja (leta 1682) so grad podrli do tal in pozidali nov samostan. Po ukinitvi samostanov na Kranjskem leta 1781 so bile Mekinje dodeljene verskemu skladu, leta 1825 pa je poslopje kupil na dražbi baron Alojz Apfaltrer. Od leta 1903 je v Mekinjah uršulinski samostan. V samostanu je več nagrobnikov rodbine Gallenberg.

Kronologija