Marenček
grad
15.stoletje
Ljubljana,Dobrunje,Podmolnik
delni sledovi

0 gradu žal ni veliko podatkov, morda gre le za predhodnika dvora cesarja Friderika III. Habsburškega, ki ga je 1435. leta podaril kosezu Andreju Logarju iz molniške župe, leta 1636 pa je nekdanji koseški dvorec Podmolnik od Mihaela Logarja kupil Burkhard pl. Hitzingkh. 0 gradu govori ljudsko izročilo.

Kronologija