Mala Loka
dvorec
17.stoletje
Domžale,Mala Loka
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvi podatki o dvorcu Mala Loka (Hoff Lack) segajo v leto 1332, ko je omenjena curia in Lack, leta 1415 pa hoff gelegen an der Lakchen. Sprva so ga imeli gospodje Mengeški, nato vitezi Gradennecki. Leta 1434 so Malo Loko kupili vitezi Scheyri. V začetku 17. stoletja je bil lastnik dvora polhograjski župnik Adam Troyer, leta 1616 pa je Malo Loko kupil Jurij Bremb pl. Brembsfeld. Leta 1661 je Malo Loko po Katarini Distel dedovala Suzana pl. Furnpfeil, nato jo je kupil štajerski deželni maršal grof Ferdinand Ernest Saurau leta 1688. Kmalu zatem so bili lastniki ponovno Sauraui, nato Egidij pl. Bruckner, leta 1761 pa je dvorec kupil Anton Vermatti. Po prvi svetovni vojni je bil last misijonske družbe sv. Vincencija Pavelskega, od leta 1920 pa je v dvorcu samostan redovnic sv. Križa. Med 2. sv.vojno so Nemci v njem uredili nemško gospodinjsko šolo, občasno pa je bila v njem tudi vojaška posadka. Leta 1943 so ga požgali partizani, po vojni pa so sestre sv. Križa samostan obnovile.

Kronologija