Ljubljana
grad
12.stoletje
Ljubljana
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotno utrdbo so verjetno postavili že v 11. st. V listinah je grad omenjen leta 1144 in 1146 kot Laybach oz. Luwigana.Leta 1144 je omenjen kot lastnik gradu Ulrik Ljubljanski, Kasneje od leta 1154 do leta 1393pa veliko plemičev de Leibach, Laybach. kasneje so bili lastniki vojvoda Bernard Spanheimski,grof Ulrik Celjski,...V 13. st. je z dedno pogodbo pripadel Habsburžanom. Leta 1551 je grad poškodoval katastrofalen potres, ki so ga nato obnovili v današnjo trdnjavsko podobo. V 17. st. so grad upravljali številni kastelani. Leta 1785 je cesar Jožef II. grad spremenil v kaznilnico. V času Ilirskih provinc so Francozi imeli v razpadajočem gradu vojašnico in bolnišnico, do leta 1849 je bila v njem kaznilnica, nato vojašnica, od leta 1868 pa zopet kaznilnica. Med potresom leta 1895 je bil zopet močno poškodovan, leta 1905 pa je grad odkupila občina Ljubljana.Med drugo svetovno vojno so bili na gradu italianski zapori. Sedaj je obnovljen.

Kronologija