Krumperk
grad
16.stoletje
Domžale,Gorjuša
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Krumperk (Kreutberg) je bil nekoč sedež znamenitih vitezov Rauberjev. Prvotni dvor naj bi zgradili vitezi Rabensbergki v prvi polovici 14. stoletja, vendar tega zgodovinske listine ne potrjujejo v celoti. Leta 1474 je sicer omenjen kot krumperški graščak Matevž Zellenperger, deželni upravitelj na Kranjskem, Leta 1517 je Krumperk podedoval Boltežar Rauber iz znane kranjske plemiške rodbine, iz katere izvirata drugi ljubljanski škof Krištof Rauber in vojskovodja Adam Rauber. Po smrti Volfa Danijela Rauberja leta 1631 si je grad pridobil njegov svak baron Janez Ludvik Rasp in v lasti grofov Raspov je bil do leta 1803, ko ga je podedovala grofica Marija Ana Thurn-Valsassina. Leta 1840 je grad podedovala baronica Barbara Rechbach, leta 1928 pa ga je kupila Stanka Pogačnik, posestnica iz Ruš. Pogačniki so bili lastniki gradu do konca 2. svetovne vojne. Med vojno je bila v gradu nemška posadka, po vojni nekaj časa vojaško okrevališče.

Kronologija