Križate
gradič
16.stoletje
Moravče,Križate
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Mihael Sigismund Bremb pl. Brembsfeld, oskrbnik na gradu Križ je v 16. stoletju prezidal prvotni dvor dvorec Križate (Creuzdorf). Brembi so imeli Križate še v prvi polovici 18. stoletja, nato do leta 1755, ko je gradič kupila Margareta Simonetti, leta 1765 ga je kupil Valentin Trtnik, kaplan v Mengšu, in ga čez tri leta podaril kuraciji sv. Jerneja v Pečah. Po letu 1856 je Križate kupila rodbina Urančič.

Kronologija