Križ
grad
16.stoletje
Kamnik,Križ
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Križ (Creutz) je okoli leta 1550 pozidal grof Ahacij Thurn, lastnik kamniškega gospostva, ki naj bi ga nekaj let pozneje zastavil pl. Kreutzerju z Golnika, leta 1566 pa Janžu Khiesslu. Od leta 1652 je bil lastnik grof Ferdinand Verdenberg s Smlednika, leta 1663 pa ga je pridobil grof Janez Herbert Auersperg. Leta 1796 ga je grofica Frančiška Auersperg zapustila nečaku baronu Alojzu Apfaltrerju in tako so Apfaltrerji bili lastniki gradu Križ do leta 1941, ko so Nemci zaplenili posest,naslednje leto je bila v gradu tudi nastanjena nemška posadka. Novembra 1943 so Križ požgali partizani.

Kronologija