Kosova graščina
gradič
16.stoletje
Jesenice
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščina je nastala iz fužinarskega dvorca, ki so ga okoli leta 1521 pozidali grofje Dietrichsteini, lastniki Bele peči. Za njimi so imeli dvorec vsakokratni lastniki savskih fužin, med njimi od leta 1540 grofje Thurn, od 1621 knezi Eggenbergi in od 1672 grofje Trillegkhi, od 1772 do 1872 rodbina Kos, leta 1872 pa je stavbo kupil belgijski industrialec Viktor Ruard. Leta 1821 je stavbo temeljito prezidal trgovec in podjetnik Pavle Kos. V graščini so nato bili šola in državni uradi od leta 1883 do 1929, med drugo svetovno vojno pa sedež gestapa. Sedaj so v poslopju muzejski prostori in galerija.

Kronologija