Koprivnik
grad
12.stoletje
Domžale,Trojica (Konfin)
skromna razvalina

Grad Koprivnik oz. Vranja peč (Rabensberg) je bil omenjen leta 1238.Lastniki, gospodje Koprivniški so bili omenjeni že leta 1211. Rabensbergi so bili pomembni andeški ministeriali. Leta 1211 sta omenjena dominus Vlschalcus in Engilschalcus de Rabinsperc, leta 1228 pa dominus Wlscalcus in njegov vitez Hermannus in Rauensperch, med letoma 1250 in 1263 je bil Bertold Rabensbcrški eden najpomembnejših spanheimskih ministerialov na vzhodnem Gorenjskem, zadnji član rodu pa je omenjen leta 1339 vitez Artico de Rabensperch. Kot kaže, je rodbina izumrla sredi 14. stoletja. Leta 1395 je v listini omenjen vranjepeški dvor (hof zem Rabenspach), takrat so Vranjo peč upravljali celjski kastelani. Grad je bil verjetno opuščen konec 15. stoletja. Gospoščino je leta 1479 prevzel Štefan Hohenwart, nato po letu 1619 mekinjske klarise, leta 1823 je posestvo z razvalinami kupil domačin Matevž Cerar, leta 1930 pa senator dr. Valentin Rožič.

Kronologija