Kompolje
grad
13.stoletje
Lukovica,Kompolje (Kopa)
delni sledovi

Grad Kompolje (Gimpl) je bil pozidan verjetno že sredi 13. V listinah je vas omenjena okoli leta 1400 (Guemppl) in še večkrat v 15. stoletju (Gumpl, Kumpelach), sam grad in njegovi kastelani pa ne. Ljudsko izročilo navaja, da so bili prvi lastniki ''Zlatiči'', verjetno celjski fevdniki Heriči, ki so imeli posest na Zlatem polju. Leta 1436 je imel Jurij Gallenstein s Podpeči v fevdu deset kmetij v Kompolju, leta 1481 pa bratje Herič (zu Kumppl). Grad je bil razvalina že v 15. stoletju. Poznejši lastniki v 17. stoletju so bili baroni Apfaltrerji, nato pa so gospoščinico priključili gospostvu Brdo pri Lukovici.

Kronologija