Komenda
grad
13.stoletje
Kamnik,Komenda
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Komenda (Commenda St. Peter) je bil od leta 1223 do 1799 sedež malteškega viteškega reda na Kranjskem. Sprva je Komendo upravljal kar polzelski komendator Werneckher, nato pa upravniki malteškega viteškega reda. Komendski komendator baron Jacob de Testaferrata je v prvi polovici 18. stoletja temeljito predelal in razširil prvotno gotsko poslopje. Leta 1744 je postal grajski oskrbnik apostolski protonotar Peter Pavel Glavar, verjetno Testaferratov nezakonski sin, ki je dve leti pozneje gospoščino vzel v najem. Leta 1765 je Peter Pavel Glavar kupil grad Lansprež pri Mirni na Dolenjskem in se odselil tja, Komendo pa je izročil Jožefu Novaku. Gospoščino so zatem upravljali različni komendatorji in zakupniki, leta 1872 jo je kupil Marko Černič, oskrbnik na bližnjem gradu Križ, leta 1894 pa Luka Šmid, ki je stavbo predelal v secesijskem slogu. Leta 1944 so Komendo požgali partizani, Šmidovi so jo po vojni prenovili.

Kronologija