Kolovec II.
dvorec
16.stoletje
Domžale,Rova,Kolovec
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Hohenwarti so okoli leta 1530 pozidali dvorec Kolovec (Gerlachstein). Prvotno poslopje je pogorelo leta 1679, a so ga obnovili in prezidali Leta 1855 je grof Andrej Hohenwart prodal Kolovec Janezu Nepomuku Muhleisnu iz Ljubljane, od leta 1870 do konca druge svetovne vojne pa je bil v posesti rodbine Stare. Leta 1941 so Kolovec podržavili Nemci, od spomladi do konca julija 1942 je bila v njem močna nemška posadka, aprila 1943 pa so dvorec požgali partizani, da se v njem ne bi zopet vgnezdili nemški vojaki.

Kronologija