Kolovec I.
grad
12.stoletje
Domžale,Rova,Kolovec
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Kolovec (Gerlachstein) je bil pozidan verjetno že v 12. stoletju, kljub temu, da ga zgodovinski viri posredno omenjajo šele leta 1282. Upravljali so ga vitezi Kolovški, tako leta 1315 v zgodovinskem viru srečamo Friderikove brate Usuinusa, Gerlacusa, Bertolda in Nicolausa von Gerlochsteine, leta 1321 in 1328 gospoda Tibolda in njegovega sina Federicusa de Gherlostayn, leta 1335 gospoda Asquina de Gerlochstain, oglejskega viteza, leta 1344 Asquinovega sina Gerloha, leta 1394 Ivana, leta 1444 Andreja Kolovškega. Kolovški so bili sprva andeški ministeriali, nato pa spanheimski in deželnoknežji. Leta 1444 je umrl Andrej Kolovški in z njim je rodbina izumrla, opusteli grad in gospoščino pa sta dobila v fevd brata Andrej in Štefan pl. Hohenwarta, ki sta Kolovec temeljito prezidala. Leta 1560 je grad pogorel in so ga gospodje Hohenwarti opustili ter se preselili v novi dvorec v dolini.

Kronologija