Kiselštajn
grad
13-16.stoletje
Kranj
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Kiselštajn (Khislstein) v svojih osnovah sega v 13. stoletje. Že v 11. stoletju pa je stal stolpasti grad, ki so ga grofje Ortenburški zgradili leta 1256 v dogovoru s tedanjim mestnim gospodom, vojvodo Ulrikom III. Spanheimskim. Grad so upravljali ministeriali vitezi von Chreinburch, leta 1420 pa se je gradu polastil grof Herman Celjski. Ko so Celjani izumrli, so grad pridobili Habsburžni. Sredi 16. stoletja je cesar Ferdinand I. utrjeni stolp pravokotne oblike, prodal Janžu pl. Khiesslu, ki je prvotno poslopje prezidal v grad in leta 1578 prejel vladarjevo dovoljenje, da ga je imenoval po svojem nazivu Khiesslstein. Khiessli so ga kmalu prodali Francu pl. Mosconu, potem pa je grad zamenjal več lastnikov. Leta 1913 ga je kupila država. Po prvi svetovni vojni so bili v gradu državni uradi, po drugi svetovni vojni pa je bil nacionaliziran. Danes v obnovljenem poslopju med drugim domujeta Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj in Gorenjski muzej.

Kronologija