Kamnik II.- Mali grad
grad
12.stoletje
Kamnik
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Mali grad (Stein) je v virih prvič omenjen leta 1202 skupaj s starim kamniškim gradom, ko ju je grof Bertold Andechs-Meranski zastavil oglejskemu patriarhu Pelegrinu II., vendar je bil pozidan že v 12. stoletju. Upravljali so ga vitezi Kamniški kot andeški ministeriali, v 14. stoletju pa so bili kastelani vitezi Črnelski, Kolovški, Sommereckerji in drugi. Leta 1472 je Gašper Kamniški zapuščeni Mali grad prepustil cesarju Frideriku III., leta 1511 pa ga je porušil potres. Na Malem gradu je bila andeška kovnica denarja.

Kronologija