Kamnik I. - Stari grad
grad
12.stoletje
Kamnik (Velika Špica)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Stari grad (Oberstein) je prvič omenjenem v letu 1143, ko je v njej naveden grof Bertold II. Andeški. Grad so upravljali vitezi Kamniški, potomci gospoda Majnharda iz Kokre. Kamniški so do konca 13. stoletja bili kastelani na Starem gradu, nato pa so se preselili na Mali grad. V začetku 14. stoletja so Kamnik Habsburžani dali v fevd Ortenburžanom, leta 1341 pa ga je Rajnher Šenk z Ostrovice kupil od Gregorja iz Kamnika. Od leta 1484 ga je imel v deželnoknežjem zakupu Gregor pl. Larnberg, od leta 1490 Pavel Engel, od 1492 Gregor pl. Lamberg, od leta 1504 pa Vid pl. Thurn. Grad je bil poškodovan med potresom 1511. leta, a ga je Thurn obnovil. Grad je grof Ahacij Turn opustil, ko je leta 1576 vanj udarila strela in ubila njegovo hčerko. Leta 1663 je bil grad v posesti grofa Janeza Herberta Auersperga, sedem let pozneje je vanj udarila strela in ga požgala. Gradu niso več obnavljali in so ga pustili propasti.

Kronologija