Kamen I.
grad
12.stoletje
Radovljica,Begunje na Gorenjskem
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Kamen (Stain) je bil sprva last kranjskih mejnih grofov Weimar-Orlamunde, v začetku 12. stoletja so ga dedovali grofje Ortenburški, nato pa je bilo celjska in deželnoknežja posest. Ko so Ortenburžani leta 1418 izumrli, so Kamen podedovali grofje Celjski, leta 1442 ga je knez Ulrik Celjski prodal Janezu pl. Seebacherju, kastelanu na Smledniku, leta 1444 ga je sprejel v fevd Jakob Lamberger. Leta 1469 ga je kupil Jurij pl. Lamberg in grad temeljito prezidal. Med potresom leta 1511 je bil grad močno poškodovan, a so ga Lambergi temeljito obnovili in od takrat izvira njegova današnja podoba. V prvi polovici 18. stoletja so grad opustili. Leta 1810 je posestvo in grajske razvaline kupil Andrej Jerman, leta 1906 rodbina Dolenc, leta 1907 pa anonimna lesnoindustrijska družba iz Rima.

Kronologija