Jeterbenk
grad
12.stoletje
Medvode,Topol pri Medvodah
delni sledovi

Jeterbenk (Hertenberg) je bil domovanja jeterbenskih vitezov, ministerialov koroških vojvod Spanheimov in pozneje deželnoknežjih fevdnikov. Vitez Gerlochus de Hertenberg je v zgodovinski listini omenjen leta 1207, grad pa izrecno šele leta 1252. Leta 1373 je z Jeterbenkom razpolagal Nikolaj Sommerecker. Jeterbenk je zadnjič omenjen leta 1444 in sicer kot opuščena utrdba, ko so bili solastniki gospoščine Apfaltrerji. Prvotna grajska stolpasta stavba je bila pozidana v drugi polovici 12. stoletja, nato pa so Jeterbenski najkasneje do prve polovice 14. stoletja neposredno pod starim stolpom, tik pod grajskim gricem, postavili novo grajsko stavbo (new Hertenberch) in stolp Nebovz. Morda je jete­benk razdejal vojvoda Rudolf Habsburški med enim svojih kazenskih pohodov.

Kronologija