Javornik
dvorec
17.stoletje
Jesenice
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

V 17. stoletju so med lastniki dvorca Javornik (Iauerburg) omenjeni gospodje Possarelliji, baron Janez Ferdinand Jauerburg ga je leta 1690 prodal grofu Oktaviju Bucelleniju, leta 1718 je Javornik kupil baron Janez Adam Flodnikh, leta 1730 Franc Karel pl. Rechbach, sredi 18. stoletja pa je dvo­rec imel baron Michelangelo Zois pl. Edelstein. Leta 1870 so ga dediči barona Antona Zoisa prodali Kranjski industrijski družbi. Propadel je med obema svetovnima vojnama in so ga po drugi svetovni vojni porušili.

Kronologija