Jablje
grad
16.stoletje
Mengeš,Loka pri Mengšu
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Jablje (Habach) je okoli leta 1530 pozidal Andrej p1. Lamberg, verjetno na mestu stolpastega dvora, ki je omenjen leta 1346 kot hoff ze Hagbach. Maksimilijan pl. Lamberg je leta 1644 prodal Jablje Erazmu pl. Raspu, nato ga je z ženitvijo dobil baron Janez Krstnik Moscon. Leta 1733 ga je dedovala Marija Terezija Moscon, poročena pl. Posarelli, sredi 18. stoletja ga je kupil baron Anton Jožef Janežič, leta 1780 pa je prešel v posest njihovih sorodnikov, baronov Lichtenbergov. Ko je aprila 1942 baronica Marija Hipolita Lichtenberg-Janezič umrla, je grad in posest prevzel njen ljubimec, po prvi svetovni vojni upokojeni nemški general Buellow. Po koncu druge svetovne vojne so bile Jablje nacionalizirane. V gradu so uredili prostore kmetijskega centra fakultete za biologijo in stanovanja. Potres leta 1895 je tudi močno poškodoval Jablje.

Kronologija