Ihan
dvor
13.stoletje
Domžale,Ihan
izginuli objekt

Dvor Ihan (hof zu Jauchan) je omenjen že v 13. stoletju. Prvi ihanski plemič je omenjen leta 1277 Heintzo, leta 1330 Hainrih in Majnhard, leta 1373 pa so vitezi z Jetrbenka prodali dvor stricu Nikolaju Sommereckerju. Dvor v Ihanu sta leta 1444 dobila v fevd Jakob in Jurij Polcz, leta 1478 pa je rimsko-nemški cesar Friderik III. podelil Hansu Zellenpergerju.

Kronologija