Hrib
dvorec
16.stoletje
Preddvor,Hrib
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Hrib (Obergortschach) je bil sezidan v 16. stoletju. Prvotno naj bi bila gospoščina združena s Turnom pod Novim gradom, nato pa se je osamosvojila. Do leta 1604 je bil lastnik gospoščine Polidor de Montagnana, nato pa jo je za doto dobil Jurij pl. Harrer. Leta 1609 je kot lastnica dvorca in gospoščine omenjena Felicita pl. Harrer, nato pa so se lastniki hitro menjali. V drugi polovici 17. stoletja sta na Hribu gospodovala Janez Friderik in Janez Sigfrid p1. Hofferja, konec 18. stoletja pa ga je kupil Sigmund Andrei pl. Gandin. Leta 1850 ga je kupil dr. Francu Fuchsu. Leta 1924 dvorec kupil industrialec iz Škofje Loke Franc Dolenc, po drugi svetovni vojni pa je bil naciona­liziran. Po letu 1948 so v grajskem poslopju uredili sanatorij za tuberkulozne bolnike.

Kronologija