Gutenberg
grad
12.stoletje
Tržič,Bistrica pri Tržišču (Dobrča)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1156 srečamo na gradu Gutenberg kot lastnika viteza Adalberona de Guotenberga, ministeriala grofov Andeških. Grad je prvič omenjen že leta 1187, pozidan pa je bil vsaj v začetku 12. stoletja. Gutenberg so upravljali istoimenski vitezi, sprva andeški, nato pa spanheimski in ortenburški ministeriali. Med kastelani na Gutenbergu so omenjeni se vitezi Czepli in vitezi Zwickli, leta 1422 sta omenjena Nikolaj z Gutenberga in njegov stric Erazem s Kamna, sredi 15. stoletja pa so ga kupili znameniti Lambergi. Grad so leta 1472 in 1484 oblegala turška krdela in ga deloma poškodovala, katastrofalni potres leta 1511 pa ga je temeljito razmajal. Lambergi so ga zapustili in njegovo ime prenesli na grad Glantz. Leta 1645 je Adam pl. Lamberg dal Gutenberg in gospostvo v zakup Andreju Staudachu, leta 1686 ga je kupila grofica Marija Renata Barbo, pred letom 1695 ga je imel baron Janez Valerij Wernegkh, leta 1734 pa je bil lastnik grof Adam Anton Sigfrid Auersperg.

Kronologija