Groblje I.
dvorec
16.stoletje
Domžale,Rodica
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Lovrenc Spitzig je leta 1611 pozidal dvorec Groblje (Ebensfeld). Od leta 1627 med lastniki srečamo še Matijo Posarellija, Janeza Franca pl. Sigersdorfa od 1651, Janeza in Ano pl. Kunst pred letom 1689, po letu 1689 kneginjo Auerspergovo. Leta 1705 pa je Groblje kupil Anton Jožef pl. Posarelli. Kasneje se zvrstilo še več drugih lastnikov.Leta 1843 pa je Groblje kupil baron dr. Karel Wurzbach ki ga je leta 1917 prodal. Od leta 1920 je bil dvorec v lasti lazaristov v katerem so uredili misijonišče. Novembra 1943 so dvorec požgali partizani, razvaline pa so odstranili po vojni.

Kronologija