Grimšče
dvorec
16.stoletje
Bled,Rečica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Sedanji dvorec Grimšče (Grimschitzhof) je naslednik dvora, omenjenega leta 1349 kot hof ze Grimschicz, posedoval pa ga je Andrej Hoffer, omenjen leta 1343. Že leto pozneje srečamo na dvoru Wulfinga von Griemschitza, leta 1457 ga je cesar Friderik III. podelil v fevd Anthonyju Grimschitzerju, leta 1461 pa Andreju pl. Grimšiču. Sredi 16. stoletja je Grimšče imel Janez Goltschain, ki ga je leta 1562 prodal Janezu Jakobu pl. Lambergu, to pa okoli leta 1570 Juriju pl. Grimšiču. Leta 1869 je dvorec kupil Jožef Schwegl, avstrijski konzul v Aleksandriji, njegov vnuk, dr. Ivan Švegelj pa je leta 1918 dvorec preimenoval v ''Wilsonijo'', da bi s tem počastil ameriškega predsednika Wilsona. Do leta 1990 je bila lastnica Grimšč tovarna Almira, sedanji lastnik pa je podjetnik Nicholas Oman.

Kronologija