Goričane II.
dvorec
17.stoletje
Medvode,Goričane
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Goričane (Gortschach) je med letoma 1641 in 1664 sezidal ljubljanski škof Oton grof Buchheim in v lastoi škofije je bil vse do 2. svetovne vojne. Dvorec je bil konec 2 svetovne vojne že precej zanemarjen. Po letu 1945 so bila v njem stanovanja, po letu 1962 pa so ga pričeli temeljito obnavljati. V obnovljenem dvorcu so postavili muzej neevropskih kultur kot oddelek Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani.

Kronologija