Goričane I.- Stari grad
grad
12.stoletje
Medvode,Goričane
skromna razvalina

Grad Goričane (Gortschach) je bil, pozidan v drugi polovici 12. stoletja. Prvič je bil posredno omenjen leta 1178 (Gorzach), izrecno pa šele v 13. stoletju. Gospoščino so sprva upravljali spanheimski ministeriali vitezi Goričanski, leta 1315 so ga Habsburžani zastavili grofom Ortenburškim, nato so grad pridobili grofje Tirolski in gospoščino leta 1321. leta podelili v fevd trgovcu Jakobu Porgarju, po letu 1330 pa Hansu z Liemberga. Od druge polovice 14. stoletja so grad imeli Ortenburžani in grofje Celjski, ki so ga deželnemu knezu vrnili še pred letom 1435. Pred letom 1559 so imeli Goričane v zakupu p1. Seebachi, za njimi pl. Lambergi, okoli leta 1580 ga je ljubljanski škof Ivan Tavčar najprej zastavil, nato pa prodal plemiču Juriju Crobathu, od leta 1607 pa je bil v lasti kranjskega deželnega svetovalca Andreja Hrena, brata ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, ki je Goričane kupil leta 1601. Leta 1511 je stari grad temeljito razmajal potres, do konca pa ga je uničil požar leta 1613.

Kronologija