Gorica
dvor
14.stoletje
Radovljica,Gorica
izginuli objekt

Leta 1326, 1343 in 1394 je omenjen dvor Gorica pri Radovljici (hof ze Goericz). Leta 1471 ga je koroški deželni upravitelj Sigmund Kreutzer prodal Gašperju Hawsenpeckhu, oskrbniku na Waldenberku, leta 1514 ga je dobil v fevd Jurij Katzianer, leta 1576 ga je kupil grof Jurij Thurn Valsassina, po letu 1616 pa so ga spet imeli Kacijanarji.

Kronologija