Golnik
dvorec
16.stoletje
Golnik
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Golnik (Gallenfels) so v 16. stoletju pozidali pl. Kreutzerji, do leta 1566 so bili zastavni lastniki Križa, nato pa v začetku 17. stoletju imeli p1. Raunachi in Stadlerji, poznejši Gallenfelsi. Janez Jakob pl. Gallenfels ga je kupil pred letom 1640. Baroni Gallenfelsi so ga leta 1798 prodali Janezu Krstniku Lileku, leta 1822 sta Golnik kupila Mihael Pagliaruzzi pl. Kieselstein in dr. Jožef Stroy, nato pa je celotno gospostvo prevzel Pagliaruzzi. Do leta 1917 se je zvrstilo več lastnikov.Leta 1917 ga je Jakob Gorjanc prodal državi, ki je v njem uredila bolnišnico za p1jučne bolnike.

Kronologija