Glince
graščina
18.stoletje
Ljubljana
izginuli objekt

Leta 1378 je omenjen dvor Glince (Gleinitz) in je bil verjetno last nemškega viteškega reda. Šele sredi 17. stoletja je omenjen lastnik posestva in manjše stavbe baron Karel Wizen Wizenstein, v začetku 18. stoletja je Glince imel Janez Krstnik pl. Ehrenreich, leta 1770 pa je Ignac Perg prodal imetje baronici Tereziji Rasp. Leta 1797 je posestvo kupil Jožef pl. Justenburg, tri leta pozneje grof Pompej Brigido, leta 1809 Sigmund Pagliaruzzi pl. Kieselstein, leta 1855 je bilo imetje izbrisano iz deželne deske, posestvo pa priključeno Cekinovemu gradu. Stavba je propadla med obema svetovnima vojnama.

Kronologija