Glantz
grad
15.stoletje
Radovljica,Begunje,Slatna (Dobrča)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Glantz so pozidali pl. Lambergi s Kamna konec 15. stoletja. Leta 1557 ga je Jakob pl. Lamberg s cesarjevim dovoljenjem preimenoval v Gutenberg in ga združil z gospostvom Kamen pri Begunjah. Grad je bil razvalina že v začetku 17. stoletja.

Kronologija