Fužine
dvorec
16.stoletje
Ljubljana
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Fužine (Kaltenbrunn) je po letu 1528 sezidal bogati trgovec Vid Khisl iz rodbine, ki je konec 16. stoletja dobila naslov cesarskih baronov. Za Khisli so na gradu gospodovali knezi Eggenbergi in baron Wizenstein, leta 1657 pa je gospoščino kupil jezuitski kolegij. Konec 18. stoletja je bil grad podržavljen, nato pa ga je leta 1825 kupil Fidelis Terpinc. V lasti te rodbine je ostal do leta 1938, ko so ga kupile Združene papirnice Vevče,Goričane in Medvode. Med drugo svetovno vojno je bil v gradu italijanska vojska, po vojni pa so bil v njem stnovanja. Danes je grad obnovljen in je v njem domuje Arhitekturni muzej.

Kronologija