Dvorska vas
dvor
13.stoletje
Begunje,Dvorska vas
izginuli objekt