Duplje
gradič
16.stoletje
Kranj,Naklo,Spodnje Duplje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1348 je omenjen dvor Duplje (Dupplach), njegovi lastniki vitezi Dupljanski pa že med letoma 1205 in 1208 brata Albert in Bertold de Duplach, nato še leta 1343 Ernest von Deuplach, leta 1363, 1364 in 1374 vitez Joerg (Jurij) von Deuplach, leta 1375 Herman Dupljanski in leta 1380 Gregor der Dewplacher. Pred letom 1568 je gradič imel mestni sodnik v Kranju Peter Teufenpacher, nato pa sodnik Mihael Harrer. Od leta 1625 je bil lastnik Adam Crabath, od konca 17. stoletja pa so Duplje imeli pl. Possarelliji iz Grobelj. Leta 1773 je gradič na dražbi kupil Luka Smole, leta 1778 kovorski župnik Franc Pletersky, leta 1796 pa ga je od Elizabete Pletersky por. Souvan kupil Mihael Smole iz Ljubljane. Le­ta 1832 je požar močno poškodoval stavbo.

Kronologija