Drnča
gradič
16.stoletje
Radovljica,Begunje,Dvorska vas
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Kot lastnik dvora Drnča (Dermitschhoff) je med letoma 1050 in 1065 omenjen posestnik Iwan v Zgoši in Grimščah. Pozneje so Drnčo imeli grofje Ortenburški, na njem pa so bivali njihovi kastelani z Bleda, Kamna in Waldenberka. Leta 1283 je omenjen Swartzmann iz Drnče, leta 1343 Fritz pl. Drempcz in več drugih.V 16. stoletju so dvor imeli baroni Gallenbergi, leta 1505 je omenjen Friderik pl. Gallenberg. Od začetka 17 stoletja so bili lastniki grofje Lambergi, leta 1810 ga je grof Janez Nepomuk Lamberg prodal Francu Stroyu, leta 1827 pa ga je kupil Janez Jarc. Pred in med drugo svetovno vojno ga je imel baron Leon Ballu. Danes je v njem urejen dom starejših občanov.

Kronologija