Dragomelj I.
grad
14.stoletje
Domžale,Dragomelj
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Dragomelj (Drogembl) je omenjen leta 1312 in ga je imel v zastavni lasti Nemški viteški red v Ljubljani. Lastnik prvotnega stolpa, leta 1374 je omenjen njegov lastnik Penczel Šentpeterski, od leta 1386 pa ga je imel kranjski deželni glavar Hugon Devinski. V 16. stoletju so bili lastniki gradu Glanhofferji. Graščak Franc Glanhoffer je med kmečkim puntom leta 1515 pomagal upornim kmetom in jim dal manjši top, s katerim so obstreljevali grad Črnelo. Grad Dragomelj so leta 1528 zaman oblegali Turki. Leta 1539 sta polovico Dragomlja kupila grofa Erazem in Krištof Thurn, dve leti zatem je preostalo polovico kupil grof Ahac Thurn. Leta 1620 ga je kupila baronica Marija Saloma Lamberg iz Boštanja pri Sevnici, potem pa je menjal več lastnikov. V 18. stoletju so grad zopet imeli grofje Lambergi. Leta 1809 ga je grof Janez Nepomuk Lamberg prodal Antonu Rudežu, leta 1907 pa je posestvo z ostanki gradu kupil Anton Mavser. Grad je propadel v začetku 18. stoletja.

Kronologija