Dolsko
dvorec
16.stoletje
Dol pri Ljubljani
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Sv. Helena (S. Alena) je leta 1580 pozidal komtur nemškega viteškega reda Lenart Frumentin, v 17. stoletju pa je bil njegov lastnik grof Serau. Stoletje zatem je dvorec prešel v meščanske roke in po enem od posestnikov dobil ime ''Žerjavov grad''. Med obema vojnama je bil last častnika Doložana, po drugi svetovni vojni podjetja Emona, sedaj pa so v zanemarjenem poslopju stanovanja.

Kronologija