Divja Loka
grad
12.stoletje
Škofja Loka,Gabrovo (Mali Lubnik)
razvalina

Divja Loka (Wildenlack) je omenjen šele leta 1317, ko ga je freisinški škof dal obnoviti in dodatno utrditi z obzidjem in obrambnim jarkom. Upravljali so ga loški vitezi, ki so bili do leta 1367 tudi kastelani na stolpu na Kranclju in loški oskrbniki. Za loškimi vitezi so kot gradiščani na Divji Loki in Kranclju leta 1315 omenjeni Liechtensteini in več drugih. Grad je nastal vsaj v 12. stoletju, razpadel pa je med potresom leta 1511 in ga niso več obnovili.

Kronologija