Črnelo II.
dvorec
18.stoletje
Domžale,Dob,Turnše
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Črnelo (Rotenbiiichel) je po letu 1723 pozidal baron Franc Karel Apfaltrer, ki je četrt stoletja zatem zgradil se grajsko kapelo sv. Družine, nato jo je od leta 1762 imel Aleksander pl. Andriolli, leta 1815 jo je na dražbi kupil Anton p1. Fichtenau in jo se istega leta prodal Matiju Perku. Leta 1818 je bil črnelski graščak Jožef Pelikan, nato njegovi dediči. Leta 1904 je dvorec od dedičev Viljema Pelikana kupil Ivan Jetman, še isto leto pa baron Rudolf Apfaltrer in v lasti rodbine je bilo do konca druge svetovne vojne.

Kronologija