Črnelo I.
grad
13.stoletje
Domžale,Dob,Turnše
delni sledovi

Grad Črnelo (Rotenbiichel) je omenjen leta 1297 na katerem je bil sedež črnelskih vitezov do konca 14. stoletja, ko so ga podedovali Lambergi. Prvotni stolpasti dvor so črnelski vitezi pozidali že v prvi polovici 13. stoletja, saj vitez Henrik nastopa v li­stinah že pred letom 1252. Leta 1310 je omenjen Nikolaj Piers de Rottenpuchel, leta 1354. Pred letom 1353 je bil vitez Nikolaj kastelan na Malem gradu v Kamniku, rodbina pa je izumrla po letu 1395, ko so ga podedovali sorodniki Lambergi. Leta 1515 bil grad Črnelo ena redkih utrdb na Kranjskem, ki ji uporni kmetje niso prizadejali večje škode. Leta 1619 je Črnelo priženil Vajkard pl. Saurau.Leta 1673 je bila lastnica Eva Felicita Saurau, ki pa ga je kmalu odstopila svojemu zetu Janezu Baltazarju Raspu. Poznejši lastniki gospoščine so bili še baron Volf Herbert Apfaltrer od leta 1710, leta 1762 pa ga je na dražbi kupil Aleksander p1. Andriolli. Grad je bil opuščen v 18. stoletju in je hitro propadel.

Kronologija