Češnjice
gradič
16.stoletje
Moravče,Češnjice pri Moravčah
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gospodje Galli z Rožeka so kmalu po letu 1500 postavili dvorec Češnjice (Liechteneck), ki so ga leta 1605 prodali Samuelu pl. Hasiberju. Sredi 18. stoletja točneje leta 1748 ga je podedovala Marija Ana Hasiber por. Segalla, leta 1785 je gradič podedovala Antonija Moitelle, leta 1802 je kupil Joachim Ignac Stein, potem pa je hitro stavba menjala lastnike. Leta 1852 je gradič kupil baron dr. Jurij Wurzbach pl. Tannenberg iz Preddvora, malo pred drugo svetovno vojno pa je rodbina Prime iz Ljubljane prodala že zanemarjeno poslopje občini, ki je v njej uredila hiralnico. Maja 1943 so gradič požgali partizani, da se v dvorec ne bi vselila nemška policija.

Kronologija