Češenik
dvorec
16.stoletje
Domžale,Dob,Češenik
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Češenik (Scherenbuchel) je zgradil Viljem pl. Lamberg po letu 1581.Vitez Wulfing Češeniški je omenjen leta 1300, leta 1329 pa Hertnid z ženo Alhajdo, ko pa je rodbina sredi 15. stoletja izumrla, so dvorec dobili Lambergi. Leta 1600 ga je Sebastijan pl. Lamberg zastavil Juriju in Janezu pl. Purgstallu, leta 1658 ga je pridobil Franc Ernest pl. Saurau, s poroko s Suzano Saurau je Češenik leta 1677 priženil Ivan Boltežar pl. Rasp, od leta 1710 pa je bil lastnik baron Volf Herbert Apfaltrer. Leta 1737 je Češenik kupil Jožef Leopold pl. Rastern, leta 1884 je dvorec kupil baron Franc Minutillo, leta 1903 ga je kupil veletrgovec Ferdinand Souvan iz Ljubljane, od leta 1916 ko ga je podedovala Evgenija Souvan, por. Urbanc do konca druge svetovne vojne pa je dvorec imela rodbina Urbanc. V Češeniku je bila leta 1943 in 1944 občasno naseljena nemška posadka, zato so ga partizani požgali, stavbo pa so kmalu po vojni obnovili in so danes v njej stanovanja.

Kronologija