Čeplje
dvorec
16.stoletje
Ljubljana,Toško čelo
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Sredi 16. stoletja je deželni pisar Synnger pozidal lovski dvorec Čeplje (Tscheple). Dvorec je pogosto menjal lastnike, med njimi so bili baroni Kheysell, general Buccellen, grofje Lambergi in Wazenbergi. Najdalj je bil v posesti baronov Stroblhoffov. Dvorec je razpadel v 18. stoletju.

Kronologija