Cekinov grad
dvorec
18.stoletje
Ljubljana
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Cekinov grad (Leopoldsruhe) je bil nekdanji šišenski dvor ljubljanskega kastelana Pavla Koniga. Med lastniki prvotnega skromnega, a zidanega dvora so v 17. stoletju bili še baroni Raumschussli in Stroblhoffi z Bokalc. V zadetku 18. stoletja je poslopje kupil grof Leopold Karel Lamberg in 1720. leta sezidal sedanji barodni dvorec. Leta 1787 ga je za doto dobil Lovrenc Szogyeny (od tod ime Cekinov grad), drugi mož ovdovele grofice Ivane Lamberg, leta 1798 ga je kupil tržaški guverner Pompej grof Brigido, 1809. leta Sigmund Pagliaruzzi pl. Kieselstein, od leta 1865 do konca druge svetovne vojne ga je posedovala rodbina Kosler, po vojni pa je bila v njem nekaj časa šola. V obnovljenem dvorcu je danes muzej novejše zgodovine.

Kronologija