Brdo pri Lukovici
grad
16.stoletje
Lukovica,Brdo pri Lukovici
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Gradu Brdo (Egkh) je kmalu po letu 1500 pričel graditi Ivan p1. Lamberg. Prvotno stavbo so med puntom leta 1515 požgali kmečki uporniki, vendar jo je Andrej Lamberg leta 1522 obnovil. Leta 1622 je baron Janez Lamberg zastavil grad Antonu Pečoviču, dve leti pozneje pa Janezu Thallerju. Med puntom leta 1635 so Brdo zavzeli in poškodovali kmečki uporniki, a ga je Thaller kmalu obnovil in ga leta 1644 dal v zakup Krištofu Ottu, leta 1670 pa ga je kupil baron Ferdinand Ernest Apfaltrer. Od leta 1740 do 1803 so bili lastniki Brda zopet grofje Lambergi, od leta 1879 pa Viljemina Hoffern in njena sestra Berta, poročena Kersnik. Štiri leta zatem je Viljemina prodala svoj delež nečaku pisatelju Janku Kersniku. Po letu 1868 je bilo v gradu okrajno sodišče in zapori, med drugo svetovno vojno pa občasno nemška posadka. Maja 1943 so Brdo požgali partizani. Med vojno požgani grad je kmalu postal razvalina.

Kronologija