Brdo pri Kranju
grad
16.stoletje
Kranj,Predoslje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Na mestu sedanjega gradu je v 15. stoletju stal sprva celjski, nato deželnoknežji dvor vitezov Egkhov. Leta 1500 je Jurij pl. Egkh kupil od cesarja Maksimiljana I. Novi grad in ga leta 1513 združil z gospostvom Turn pod Novim gradom, deset let pozneje pa je prezidal dvor Brdo (Egg) v značilno utrjeno rezidenco.Leta 1626 je kot lastnik omenjen baron Nikolaj Egkh-Hungerspach iz Vogrskega. Leta 1641 je polovico Brda podedovala grofica Doroteja Sidonija Egkh, leta 1669 pa je to polovico priženil grof Jurij Sigmund Gallenberg. Med letoma 1744 in 1747 je Brdo od Gallenbergov kupil Michelangelo Zois pl. Edelstein. Leta 1776 je Brdo izročil sinu baronu Žigi Zoisu, gospostvo je v lasti Zoisov ostalo do leta 1919. Leta 1935 je Brdo prešlo v posest kneza Pavla Karadjordjeviča, med drugo svetovno vojno pa so bili v njem nemški orožniki. Po vojni je bil grad nacionaliziran in rezidenca Josipa Broza Tita. Sedaj je protokolarno - turistični objekt in odprt za javnost.

Kronologija