Bokalce
grad
16.stoletje
Ljubljana,Vrhovci
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotni lastniki gradu so bili baroni Egkhi z Brda pri Kranju. Baron Adam Egkh ga je leta 1580 prodal Janezu Dienerju pl. Diennersbergu, nato je bil lastnik ljubljanski poštni mojster Matija Strobl, ki je leta 1657 kupil prvotno poslopje in ga temeljito prezidal. Strobli so v drugi polovici 17. stoletja postali baroni in si nadeli naziv von Stroblhoff. Bokalce je leta 1703 kot doto pridobil grof Karel Bernard Lichtenberg, leta 1705 pa se je z njegovo vdovo baronico Evo Frančiško Stroblhoff poročil grof Volf Herbert Lamberg. Lambergi so Bokalce obdržali do začetka 19. stoletja, ko so leta 1807 dali gospoščino v zakup dr. Antonu Pfeffererju. Leta 1817 je grajsko poslopje in del gospostva kupil Jožef p1. Seunig in v lasti to rodbine in sorodnikov Mullerjev je bil grad do leta 1908, ko je grad kupil baron Evgen Mallet pl. Dietenhof. Zadnja leta je bil v gradu urejen dom starejših občanov, sedaj pa je v zanemarjeni in razpadajoči stavbi še nekaj stanovanj.

Kronologija