Bohinj
dvorec
17.stoletje
Bohinjska Bistrica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Bohinj (Wochain) je bil v 17. stoletju last pl. Locatellijev, sredi 18. stoletja barona Antona Jožefa Pittonija, zatem pa baronov Zoisov. Leta 1868 je baron Anton Zois stavbo prodal Kranjski industrijski družbi na Jesenicah.

Kronologija