Boben
gradič
16.stoletje
Bled,Zagorica
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Baroni Wagni so leta 1587 iz nekdanjega dvora pozidali gradič Zagorico (Auritzhof). Wagni so ga imeli do konca 17. stoletja, nato pa so tako imenovano graščino Boben kupili baroni Gallenfelsi z Golnika. Leta 1764 je baronica Marija Rebeka Gallenfels prodala Zagorico kranjskemu trgovcu Mihaelu Florianu, a jo je že naslednje leto po utežni pravici dobil grof Franc Adam Lamberg. Leta 1834 je Zagorico kupil Luka Zupan, leta 1867 jo je podedoval stolni prošt v Ljubljani Anton Kos, leta 1871 je gradič kupil Simon Schrey, poštni mojster in zdravnik na Jesenicah, leta 1897 pa verski sklad.

Kronologija