Bled
grad
11.stoletje
Bled
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Briksenški škofje so v začetku 11. stoletja pozidali poslopje, ki ga je tudi cesar Henrik II. leta 1004 podaril briksenški škofiji, sedem let kasneje, pa je šele izrecno omenjen grad Bled (Veldes) in je bil dolga stoletja sedež velike posesti te škofije. Grad so preko tristo let upravljali škofovi ministeriali, vse do leta 1349 vitezi Blejski. Kasneje so na gradu gospodovali razni zakupniki ter škofijsski oskrbniki. Od leta 1371 do 1558 so bili zakupniki grofje Kraighi, kasneje pa več raazličnih drugih zakupnikov. Grad je bil močno poškodovan med potresom leta 1511, med vseslovenskim puntom pa so ga razdejali uporni kmetje. Leta 1803 je bilo blejsko gospostvo podržavljeno, leta 1838 pa vrnjeno škofiji Brixen. Škof Vincenc pa je leta 1858 grad in gospoščino prodal zanemu industrialcu Viktorju Ruardu, ki je vse to prodal naprej. Tik pred drugo svetovno vojno je bil Bled last Zadružne gospodarske banke in Dravske banovine. Sedaj je grad obnovljen.

Kronologija